Ženský softbalový tým Canaries


VALNÁ HROMADA SC CANARIES

dne 3.4.2024 od 19 hodin, ZŠ Sázavská, Praha 2

 
 

Program valné hromady SC Canaries, z.s.
dne 3.4.2024 od 19 hodin, ZŠ Sázavská, Praha 2


1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora/ů
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2023
4) Zpráva o hospodaření v roce 2023
5) Návrh rozpočtu na rok 2024
6) Různé
7) Schválení usnesení valné hromady
8) Závěr

 
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz