Archiv aktualit


Příspěvky v roce 2011

Příspěvky v letošním roce zůstávají nezměněné - 3 000 Kč za rok. Lze je zaplatit najednou, nebo ve třech splátkách po 1 000 Kč, a to s termínem zaplacení 20. 3., 20. 6. a 20. 9. 2011.

Peníze noste buď na tréninky nebo posílejte na účet klubu - 1970844399/0800. Jako variabilní symbol uvádějte své datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz