Archiv aktualit


Příspěvky

Příspěvky v roce 2015 zůstávají nezměněné - 3 000 Kč za rok. Lze je zaplatit najednou, Nebo ve třech splátkách po 1 000 Kč, a to s termínem zaplacení 31.3., 30.6. a 30.9.2015.

Peníze noste buď na tréninky nebo posílejte na NOVÝ účet klubu - 107 - 933 440 0267 / 0100. Jako variabilní symbol uvádějte své datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

 
 
 
Tvorba INTERNETOvých stránek, WebHosting Rozhled.cz